Vergunning mestopslag

Vergunning mestopslag

In veel gevallen volstaat een melding activiteitenbesluit om een mestopslag te realiseren. Echter zal er in sommige gevallen, voordat er een mestopslag gebouwd kan en mag worden, een vergunning mestopslag te worden aangevraagd bij de gemeente. PAS Mestopslagsystemen ontzorgt u in dit gehele traject bij de nieuwbouw van een mestsilo, mestzak of mestbassin.

Meldingsplicht

In het kader van milieu kunt u echter met een melding volstaan. Dit wil zeggen, u bent meldingsplichtig maar hoeft geen speciale vergunning voor de mestopslag aan te vragen. Het komt er in het kort op neer dat wanneer u een opslag bouwt:

  • binnen de bouwkavel
  • tot 2.500 m³ (totale mestopslag boven de grond)
  • tot 750 m² opslag minimaal 100 meter uit een burgerwoning (buren)
  • tot 750 m² opslag minimaal 50 meter uit een agrarische bebouwing (buren)
  • tot 350 m² opslag minimaal 50 meter uit een burgerwoning (buren)
  • niet hoger dan de bestaande gebouwen

de melding eigenlijk een formaliteit is. Houd in dit geval rekening met een doorlooptijd van 4 tot 6 weken en u kunt beginnen met bouwen.

Vergunning mestopslag

Valt u buiten de bovengenoemde opsomming, dan zal er een vergunning moeten worden aangevraagd voor de mestopslag. Wilt u een mestopslag realiseren groter dan 2.500 m³ of een tweede opslag waardoor u boven dit genoemde maximum komt op uw bouwkavel, dan volgt er een milieuvergunning. Houd hierbij rekening met een doorlooptijd van minimaal 26 weken bij de gemeente.

Ook bij het vergroten van de bouwkavel, of een strijdig bestemmingsplan om zodoende een opslag te kunnen bouwen, komt u in een vergunningstraject van minimaal 26 weken.

vergunning mestopslagMestopslag buiten de bouwkavel

Echter is het in sommige gevallen toegestaan buiten de bouwkavel een mestopslag te realiseren. Grenzend aan het bouwblok is het in sommige gemeenten toegestaan een mestbassin of een mestzak te realiseren. Mits er een ontheffing wordt verleend op het verplichte hekwerk rondom deze opslag. En het bestemmingsplan moet dit toestaan. Uiteraard gelden ook hier weer de hiervoor genoemde regels.

In enkele gevallen is het mogelijk een opslag te realiseren (vaak alleen een mestbassin of mestzak) op afstand. Een goede onderbouwing naar de gemeente is vereist en het bestemmingsplan moet hiervoor de mogelijkheid bieden.

Dynamisch bouwblok

Ook is het in meerdere gemeenten mogelijk een bouwblok te veranderen. Met andere woorden, het bouwblok is (binnen dezelfde maatvoering) aan te passen om zo de mestopslag op een andere locatie te realiseren. Bouwblok wat u bijvoorbeeld voor de woning niet gebruikt, kan worden verplaatst naar een andere locatie.

PAS Mestopslagsystemen kan u assisteren in dit traject of u al het werk volledig uit handen nemen.

Meer informatie over de vergunningen en mogelijkheden mestopslag

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of een deskundig advies? PAS Mestopslagsystemen staat u graag te woord.