Silo afdekking

Afdekplicht mestsilo

Het is per 1 januari 2018 wettelijk verplicht alle mestopslagsystemen af te dekken. Dit betekent dat ook oude mestsilo’s, die voor 1 juni 1987 gebouwd zijn, moeten worden afgedekt met dak of een drijfdek. Heeft u nog een mestbassin of mestsilo van voor 1987 die niet voorzien is van een afdekking? Deze mestbassins dienen volgens het Activiteitenbesluit vanaf 1 januari 2018 te worden voorzien van een afdekking. Deze afdekking moet, net als het mestbassin, worden voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode is. De afdekplicht geldt nu dus voor alle mestbassins.

Afdekking

Een afdekking van een mestbassin dient om de ammoniakemissie terug te dringen. U kunt voor een constructieve afdekking, zoals een kap of een overkapping, kiezen, maar ook een drijvende afdekking is toegestaan. Een drijvende afdekking drijft op de vloeistof en beweegt mee met het variërende volume. Een constructieve afdekking heeft als voordeel dat er geen regenwater in het mestbassin terecht kan komen. Een strokorst voldoet niet als afdekking.

PAS Mestopslagsystemen levert een silo afdekking op maat:

 

Meer informatie of een offerte?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een afdekking en de mogelijkheden van PAS mestopslagsystemen? Klik hier voor het contactformulier om een offerte aan te vragen, of bel met rechtstreeks met één van onze deskundige adviseurs op 0512-582058.