Auteur - PAS Mestopslagsystemen

Afschrijving MIA/VAMIL op afdekkingen

Per 1 januari is het wettelijk verplicht om alle mestopslagsystemen af te dekken. En misschien wist u het al, maar de voorziening kan nu in 2018 ook in aanmerking komen voor fiscaal voordeel: MIA/Vamil. U kunt hierbij 75% van het investeringsbedrag in één keer afschrijven. De investeringsverplichting moet wel in 2018 gedaan worden. De regeling is dus eigenlijk 1 jaar te laat. Maar er zijn er vast nog wel een aantal silo’s niet afgedekt. Meer informatie over de MIA/VAMIL: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil of vraag uw boekhouder [...]

Lees verder...

Oude mestsilo’s gaan de boer nu geld kosten

Er moeten euro’s op tafel komen om oude mestsilo’s in de benen te houden. Veel boeren hebben te maken met keuringen, onderhoud en reparaties. Bert Bouwknegt wijst op de gaatjes in de platen van de silowand. “Ik durfde de silo afgelopen winter niet meer vol te pompen”, zo zegt hij. Samen met keurmeester Berend-Jan Woltinge van PAS Mestopslagsystemen bekijkt de melkveehouder uit Havelte (Dr.) de onderhoudsstaat van zijn lege en schoongemaakte mestsilo. Het duurt niet lang voordat Woltinge zijn bevindingen [...]

Lees verder...

Nieuw in ons assortiment: mestpompen

Sinds kort is ons assortiment ook uitgebreid met een compleet assortiment aan mestpompen. We leveren dit (op aanvraag) natuurlijk al langer, maar nu is het ook te vinden op onze website op de pagina ‘mestpompen’. Wij leveren een compleet assortiment aan pompen geschikt voor de mestopslag. Van verdringerpompen (wormpompen en lobbenpompen) tot centrifugaalpompen. Of het nu gaat om grote afstanden, hoogtes of het elektrisch verpompen van mest. Voor elke situatie is een oplossing.

Lees verder...

Derogatie 2017 behouden (als fosfaatreductie doorzet)

Nederland behoudt de derogatie voor 2017. Daarover bereikte staatssecretaris Van Dam vrijdagavond overeenstemming met de Europese Commissie. De Commissie stemt in met de maatregelen die Nederland neemt om de fosfaatproductie weer onder het plafond te brengen. Dat betekent dat de derogatie enkel behouden blijft als de voorgenomen fosfaatreductie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De Commissie blijft daarom meekijken; Nederland moet Brussel maandelijks informeren over de voortgang. Ook moet Van Dam enkele onderdelen van het pakket extra borgen via een ministeriële regeling. [...]

Lees verder...

Kamer steunt grondgebonden bedrijven, familie-opvolging bij fosfaatrechten

Grondgebonden melkveehouders moeten volledig worden gecompenseerd voor een generieke korting op fosfaatrechten en bij bedrijfsoverdracht naar familie moet geen afroming plaatsvinden. Daartoe nam de Tweede Kamer dinsdag een viertal moties aan. Het debat over de situatie in de melkveehouderij van donderdag 14 april ging vooral over het stelsel van fosfaatrechten. De Kamer was het op veel punten oneens met staatssecretaris Van Dam en diende wel vijfentwintig moties in om het stelsel te veranderen. Vier daarvan hebben het gehaald. De staatssecretaris [...]

Lees verder...

Eerste notering fosfaatrechten € 125,48

De handel in fosfaatrechten komt op gang. De website Quotum.nu heeft gisteren aan het einde van de middag de eerste notering bekendgemaakt: 1 kilo fosfaatrechten kost € 125,48. Uitgaande van de forfaitaire fosfaatproductie van 40,6 kilo voor een koe die rond de 8.000 kilo melk geeft, kost het aankopen van fosfaatproductieruimte daarmee nu 5.075 euro per koe. Overzicht Quotum.nu handelt niet zelf in fosfaatrechten, maar plaatst op haar website een overzicht met de te koop aangeboden partijen fosfaat. De grootte van de [...]

Lees verder...

Certificering voor het reinigen van mestopslagen

Certificieringsorganisatie KIWA heeft het initiatief genomen om voor het reinigen van mestopslagen een beoordelingsrichtlijn op te stellen, zodat bedrijven die actief zijn op dit gebied, zich kunnen laten certificeren. In de beoordelingsrichtlijn zal komen te staan hoe iemand veilig een mestopslag of mesttank kan reinigen, zodat die daarna kan worden gerepareerd of gekeurd. Bedrijven die actief zijn in de reiniging van mestopslagen of mesttanks en die geïnteresseerd zijn in betrokkenheid bij het opstellen van deze beoordelingsrichtlijn kunnen zich hiervoor aanmelden bij [...]

Lees verder...